3G och GSM är två olika mobilnät, där GSM är den äldre standarden. 3G står för tredje generationens mobilnät. Nu finns även 4G i våra större städer. Du kan läsa mer olika nät hos Telia.
Den största skillnaden mellan de två näten är att överföringshastigheten för mobil datakommunikation är betydligt högre i 3G än i GSM-nätet. Det gör att man ladda ner filer snabbare, ringa videosamtal där du ser den du pratar med och att du kan surfa samtidigt som du pratar i mobiltelefonen.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...