Distansavtalslagen, som innefattar 14 dagars ångerrätt, gäller konsumenter men inte näringsidkare.
Företag har därför ingen ångerrätt och kan inte häva ett befintligt avtal.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...