Antagligen beror det på att din gamla mobiltelefon är operatörslåst din tidigare operatör. Du måste då låsa upp telefonen för att kunna använda den med ditt nya kort. Kontakta då din tidigare mobiloperatör för att låsa upp mobiltelefonen.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...