När du tecknar abonnemang hos vissa operatörer får du ett tillfälligt nummer som gäller tills ditt mobilnummer kan porteras. Under tiden kan du använda både ditt gamla SIM-kort och det nya SIM-kortet med det tillfälliga numret. När porteringen är klar kommer ditt gamla nummer flyttas över till det nya SIM-kortet och det tillfälliga numret försvinner.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...