Överflyttningen av ditt nuvarande mobilnummer har ännu inte kunnat göras eftersom mobilnumret inte är registrerat på samma org nr som avtalet är gjort på hos din nya operatör. För att det gamla numret skall kunna flyttas till den nya måste du först göra en överlåtelse av numret hos din tidligare operatör till rätt organisationsnummer, sen kan vi flytta över ditt mobilnummer till den nya.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...