Advokatfirman Werner är en av Blekinges mest aktade och största advokatbyrå inriktade på affärs- och bolagsjuridik. Ägarna vill för sina runt 20 anställda skapa en unik arbetsplats med teknik i framkant. Vi har fått förtroendet att bygga hela deras nätverk och placerat en Siemens MX/LX i mitten på en switchad POE-miljö från Enterasys. Telia har levererat en säker miljö av internet, mobil och fast telefoni. Här tar vi ansvar för allt från ax till limpa.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...