Apple byter till eget programmeringsspråk

I många år har program på Apples operativsystem, på datorer så väl som telefoner och plattor, skapats i språket Objective-C. Nu överraskade Apple med att presentera ett nytt och egenutvecklat programmeringsspråk, Swift.

Språket lånar från Python och Javascript, men försöker undvika prestandaproblem. Målet är bland annat att sänka kunskapströskeln för programmerare. Det kan också fungera jämsides med Objective-C.

Ios 8

I höst kommer den nya versionen av Apples operativsystem för telefoner och plattor som en gratis uppdatering. Många av nyheterna gäller användning på företag, till exempel säkerhets- och administrationsfunktioner, bättre skydd av data och fler funktioner för mötesbokning.

Det finns också en molntjänst för att arkivera bilder, en app som håller reda på träningsdata och bättre textinmatning.

OS X Yosemite

Den nya versionen av operativsystemet knyter ihop datorer och telefoner ännu hårdare. Ett notiscenter samlar olika sorters meddelanden. Lagringstjänsten Icloud är inbyggd direkt i Finder. Det går även att ringa samtal på telefonen via datorn.

Det går också att lämna över pågående aktiviteter mellan dator och telefon.

Hemautomation

Homekit kan användas för att styra hemmets uppkopplade apparater, till exempel belysning, termostater och garagedörren. Systemet ska kunna röststyras via telefonen och ska använda säkra protokoll och identifiering. Här kommer vi kunna vänta fler smarta ”I produkter” i framtiden.

……

—————————

Läs hela artikeln på nyteknik.se

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3830618.ece

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...