Telekombranschen laddar för omvälvning. De befintliga näten räcker inte för den dramatiska trafiktillväxten på internet. Lösningen är att slå ihop näten för fast telefoni, mobiltelefoni, internet och tv-tjänster och bygga något helt nytt med 50 gånger högre kapacitet eller mer.

Nätoperatörer världen över slit­er med problemet. Tyska Deutsche Telekom ligger i framkant och har utvecklat Terastream, en ny nätarkitektur för framtidens nät. Målet är att kunna starta storskalig utbyggnad 2016–2017, enligt initierade källor.

 

nat-1500-grafik

 

……

—————————

Läs hela artikeln på nytekniks hemsidan:

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3830530.ece

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...