Telia följer upp fastpris i Norden med en motsvarande tjänst som gäller i alla EU-länder och Schweiz. Det kostar 499 kronor i månaden och då ingår 1 GB data.

Även mobilt bredband kan kompletteras med surf till fastpris i Europa.

Det är tre nya tjänster för smartmobil och mobilt bredband som Telia nu lanserar. Tanken är att de ska attrahera och göra det enklare för de företagskunder som rör sig och gör affärer utanför Sveriges gränser genom bättre kostnadskontroll och en enhetlig prisstruktur.

HÄR GÄLLER FASTPRISERNA

Telias nya fastpris- och tilläggstjnster gäller i följande länder:

Norden: Danmark, Finland, Island, Norge, Estland, Lettland och Litauen

Europa: Danmark, Finland, Island, Norge, Estland, Lettland och Litauen, Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Franska Guyana, Grekland, Guadeloupe, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Martinique, Nederländerna, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

……

—————————

 

Läs hela artikeln på telekomidags hemsida

http://telekomidag.se/telia-lanserar-fastpris-i-europa/

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...