Nofatel är med i Kontakta organisationen. Kontakta är en bransch och intresseorganisation för kundservice och försäljning via telefon.
Kontakta sätter upp riktlinjer och avtal på riksnivå och ser till att telefonförsäljning och kundservice sköts på ett bra sätt. För både kund och försäljaren!

Försäljning och kundservice driver svensk näringsliv – Kontaktas medlemmar gör det möjligt!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...