Bara dagarna efter att Microsoft tagit över Nokias mobilverksamhet meddelar det finska företaget att man inleder en större säkerhetssatsning.

Nokia har slagit upp dörrarna till en ny säkerherhetsenhet som en del av organisationen Mobile broadband. Den etableras kring experter från flera delar av företaget där både forskningsidan och teknikspecialister ingår.
Under de senaste veckorna har det varit en turbulent tid för Nokia, något som främst avspeglats i att man inte längre är telefontillverkare. Nu befinner man sig alltså i samma situation som Ericsson vars telefonsamarbete med Sony avslutades 2012.

På nätverkssidan har Nokia under flera år samarbetat med tyska Siemens i det gemensamma bolaget Nokia Siemens Networks, ett samarbete som dock upphörde förra året då Nokia köpa ut Siemens andel. Det innebär att företagets namn skiftat från Nokia Siemens Networks via Nokia Solutions and Networks (NSN) till dagens Nokia Networks. Nästa fas i utvecklingen är alltså etableringen av en ny säkerhetsorganisation, något som trädde i kraft 1 juni.

Jan Lindgren, vd för Nokia i Sverige, förklarar den nya satsningen med ett behov av att bygga in säkerhetsfunktioner inte bara i datorer och mobiler utan även i den grundläggande nätinfrastrukturen.

– Vår värld och vårt beteende förändras kontinuerlig där vi exempelvis sms:ar godkännande av deklarationer och sköter bankärenden över mobilnäten. Allt detta gör att säkerhetsfrågan får allt större vikt och vi ser att säkerhet för mobilnäten ligger högt på operatörernas agenda inte minst beroende av de säkerhetshot och attacker som ökar och blir mer och mer sofistikerade, säger Jan Lindgren.

……

—————————

Läs hela artikeln från Computersweden

http://computersweden.idg.se/2.33337/1.563618/nokia-ersatter-mobiler-med-sakerhet

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...